Thẻ input trong HTML

70 lượt xem

Trong bài viết này Hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu Thẻ input trong HTML nhé     

1. Mô tả Thẻ input trong HTML:

Thẻ <input> HTML được sử dụng trong một biểu mẫu để khai báo một phần tử đầu vào – một điều khiển cho phép người dùng nhập dữ liệu.

2. Ví dụ Thẻ input trong HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Ví dụ về thẻ input trong HTML</title>
  </head>
	
  <body>
   <form action = "" method = "get">
     Họ: 
      <input type = "text" name = "ho" value = "" maxlength = "100" />
      <br />
      
    Tên: 
      <input type = "text" name = "ten" value = "" maxlength = "100" />
     <input type = "submit" value = "Gửi" />
   </form>
  </body>
	
</html>
[codepen_embed height=”265″ theme_id=”dark” slug_hash=”ZEWEZLz” default_tab=”html,result” user=”davidkhai”]See the Pen <a href=’https://codepen.io/davidkhai/pen/ZEWEZLz’>ZEWEZLz</a> by DavidKhai (<a href=’https://codepen.io/davidkhai’>@davidkhai</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]

 

3. Thuộc tính Thẻ input trong HTML:

Thẻ <input> HTML cũng hỗ trợ các thuộc tính bổ sung sau:

Thuộc tính Giá trị Sự miêu tả
accept

(chấp nhận)

content types Chỉ định danh sách các loại nội dung được phân tách bằng dấu phẩy mà máy chủ chấp nhận.
align

(căn chỉnh)

left
right
top
middle
bottom
Xác định sự căn chỉnh của nội dung
alt text Điều này chỉ định văn bản sẽ được sử dụng trong trường hợp trình duyệt / tác nhân người dùng không thể hiển thị điều khiển đầu vào.
autocomplete (tự động hoàn thành) on
off
Chỉ định để bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn thành trong phần tử <input>
autofocus

(tự động lấy nét)

autofocus (tự động lấy nét) chỉ định rằng phần tử <input> sẽ tự động lấy tiêu điểm khi trang tải
checked

(đã kiểm tra)

checked (đã kiểm tra) Nếu type = “radio” hoặc type = “checkbox” thì nó sẽ được chọn khi tải trang.
disabled (không hiển thị) disabled Tắt kiểm soát đầu vào. Nút này sẽ không chấp nhận các thay đổi từ người dùng. Nó cũng không thể nhận tiêu điểm và sẽ bị bỏ qua khi tab.
form form_id Chỉ định một hoặc nhiều hình thức
formaction (hình thành) URL Chỉ định URL của tệp sẽ xử lý kiểm soát đầu vào khi biểu mẫu được gửi
formenctype application/x-www-form-urlencoded

multipart/form-data

text/plain

Chỉ định cách dữ liệu biểu mẫu nên được mã hóa khi gửi nó đến phục vụ
formmethod (hình thức) post
get
Xác định phương thức HTTP để gửi dữ liệu đến URL hành động
formnovalidate formnovalidate Xác định rằng các phần tử biểu mẫu sẽ không được xác thực khi gửi
formtarget _blank
_self
_parent
_top
Chỉ định mục tiêu nơi phản hồi sẽ được hiển thị nhận được sau khi gửi biểu mẫu
height

(chiều cao)

pixels Chỉ định chiều cao
list

(danh sách)

datalist_id Chỉ định phần tử <datalist> chứa các tùy chọn được xác định trước cho phần tử <input>
max

(tối đa)

autofocus (tự động) Chỉ định giá trị tối đa.
maxlength number Xác định số lượng ký tự tối đa được phép trong trường văn bản
min

(tối thiểu)

number Chỉ định giá trị tối thiểu.
multiple (nhiều) multiple Chỉ định rằng người dùng có thể nhập nhiều giá trị
name text Gán tên cho điều khiển đầu vào.
pattern

(mẫu)

regexp Chỉ định một biểu thức chính quy mà giá trị của phần tử <input> được kiểm tra
placeholder text Chỉ định một gợi ý ngắn mô tả giá trị mong đợi.
readonly

(chỉ đọc)

chỉ đọc Đặt điều khiển đầu vào thành chỉ đọc. Nó sẽ không cho phép người dùng thay đổi giá trị. Tuy nhiên, điều khiển có thể nhận được tiêu điểm và được bao gồm khi lập bảng thông qua các điều khiển biểu mẫu.
required

(yêu cầu)

required Chỉ định rằng một trường đầu vào phải được điền trước khi gửi biểu mẫu
size

(kích thước)

number Chỉ định chiều rộng của điều khiển. Nếu type = “text” hoặc type = “password” thì điều này đề cập đến chiều rộng tính bằng ký tự. Mặt khác, nó được tính bằng pixel.
src URL Xác định URL của hình ảnh để hiển thị. Chỉ được sử dụng cho loại = “hình ảnh”.
step

(bước)

number Chỉ định các khoảng số hợp pháp cho trường đầu vào
type

(kiểu)

button
checkboxcolor
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Chỉ định loại điều khiển.
value

(giá trị)

text Chỉ định giá trị nguyên cho điều khiển. Nếu type = “checkbox” hoặc type = “radio” thì thuộc tính này là bắt buộc.
width 

(chiều rộng)

pixels Chỉ định chiều rộng

 

>>> Xem thêm:

Đánh giá post

Các kênh thông tin của chúng tôi

Disclaimer: Thông tin trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Coin98 Insights. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật một số nước công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

You cannot copy content of this page

Bạn muốn đọc tin riêng tư, hay hơn?
Đăng ký danh sách email của chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi thêm tin theo xu hướng mới!
Cập nhật kiến thức và thông tin mới nhất về Affiliate & Tip kiếm tiền online hiệu quả .

PS: Cam kết bảo mật thông tin, không spam

Đăng ký bản tin

Không, cảm ơn, tôi không muốn đọc thêm tin

TẶNG BẠN EBOOK HƯỚNG DẪN LÀM AFFILIATE - KIẾM TIỀN ONLINE TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Học cách làm thế nào kiếm $ từ số vốn 0 đồng với affiliate 

Những người muốn làm tiếp thị liên kết chuyên nghiệp
đều phải đọc bài viết này !. 

Không, cảm ơn tôi không muốn kiếm $ từ Internet. Thông tin bảo mật, cam kết không spam. Vui lòng không spam, Các email spam sẽ bị xử lý và lọc ra!
Contact Me on Zalo