Thẻ b trong HTML

1. Cách sử dụng thẻ <b>

Phần tử <b> được sử dụng để thu hút sự chú ý của người đọc đến nội dung của phần tử, những nội dung này thường là nội dung đặc biệt. Phần tử này trước đây được gọi là thẻ Chữ in đậm và hầu hết các trình duyệt vẫn hiển thị văn bản bằng chữ in đậm. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng <b>để tạo kiểu văn bản; thay vào đó, bạn nên sử dụng thuộc tính CSS font-weightđể tạo văn bản in đậm hoặc dùng phần tử <strong>để chỉ ra rằng văn bản có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng.

2. Ví dụ

<p>Hai môn khoa học phổ biến nhất được trường cung cấp là <b>hóa học</b> (nghiên cứu các chất hóa học và cấu tạo của các chất) và <b>vật lý</b> (nghiên cứu bản chất và tính chất của vật chất và năng lượng).</p>

See the Pen JjXKzmJ by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

3. Ghi chú sử dụng

  • Sử dụng <b>cho các trường hợp như từ khóa trong bản tóm tắt, tên sản phẩm trong bài đánh giá hoặc các khoảng văn bản khác mà bản trình bày điển hình sẽ được in đậm
  • Đừng nhầm lẫn giữa <b>các yếu tố như<strong><em>hoặc <mark>. Phần tử <strong>đại diện cho văn bản có tầm quan trọng nhất định , <em>nhấn mạnh vào văn bản và phần tử <mark> đại diện cho văn bản có mức độ liên quan nhất định . Phần tử <b>không truyền tải thông tin ngữ nghĩa đặc biệt như vậy; chỉ sử dụng nó khi không có các thẻ khác phù hợp.
  • Tương tự, không đánh dấu tiêu đề bằng cách sử dụng phần tử <b>. Thay vào đó, hãy sử dụng thẻ từ <h1> đến <h6>.
  • Bạn nên sử dụng thuộc tính class thay vì phần tử <b> để truyền tải thông tin quan trọng bổ sung khi cần thiết (ví dụ: <b class="lead">đối với câu đầu tiên trong đoạn văn). Điều này giúp bạn dễ dàng quản lý nhiều trường hợp sử dụng <b>nếu nhu cầu về phong cách của bạn thay đổi mà không cần phải thay đổi tất cả các cách sử dụng của nó trong HTML.
  • Trong quá khứ, phần tử <b> được dùng để làm cho văn bản in đậm. Thông tin tạo kiểu đã không được chấp nhận kể từ HTML4, vì vậy ý ​​nghĩa của phần tử <b> đã được thay đổi.
  • Nếu không có mục đích quan trọng để sử dụng phần tử <b>, bạn nên sử dụng thuộc tính CSS font-weightvới giá trị "bold"thay thế để làm cho văn bản in đậm.

Ví dụ:

<p>
  Bài viết này mô tả một số phần tử <b class = "keywords"> 
cấp văn bản </b>.
  Nó giải thích cách sử dụng của chúng trong tài liệu <b class = "keywords"> HTML </b>.
</p>
Các từ khoá được hiển thị với kiểu mặc định của <b> phần tử, có thể được in đậm. </b>

See the Pen JjXKzQO by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *