Team chúng tôi gồm 4 thành viên, đang làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty lớn. Để đảm bảo riêng tư, chúng tôi không công khai facebook cá nhân lên web. Thực sự muốn thuê dịch vụ, Cần facebook cá nhân của các thành viên để xác minh thông tin người thật việc thật, liên hệ qua: webaffiliatevn@gmail.com


Team chúng tôi gồm 4 thành viên, đang làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty lớn. Để đảm bảo riêng tư, chúng tôi không công khai facebook cá nhân lên web. Thực sự muốn thuê dịch vụ, Cần facebook cá nhân của các thành viên để xác minh thông tin người thật việc thật, liên hệ qua: webaffiliatevn@gmail.com

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này