Team freelance chúng tôi gồm 4 thành viên, đang làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty. Để đảm bảo riêng tư cho các thành viên, chúng tôi không công khai facebook cá nhân lên web. Cần fb cá nhân của các thành viên, add vào nhóm chat fb để xác minh thông tin người thật việc thật, liên hệ qua zalo góc trái màn hình.

Cú pháp: “Tôi cần được hỗ trợ qua facebook”. Ngay lập tức bạn được add vào nhóm chat facebook gồm 4 thành viên.


Team freelance chúng tôi gồm 4 thành viên (không phải agency), đang làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty. Để đảm bảo riêng tư, chúng tôi không công khai facebook cá nhân lên web. Cần fb cá nhân của các thành viên, add vào nhóm chat fb để xác minh thông tin người thật việc thật, liên hệ qua zalo góc trái màn hình.

Cú pháp: "Tôi cần được hỗ trợ qua facebook". Ngay lập tức bạn được add vào nhóm chat facebook.

Liên hệ tư vấn, hỗ trợ qua facebook 👇👇👇