Bài viết mới nhất

Thẻ select trong HTML

Thẻ HTML <select> được sử dụng để tạo danh sách tùy chọn thả xuống, xuất hiện khi người dùng nhấp vào phần tử biểu mẫu và nó cho phép chọn một trong các tùy chọn. Thẻ <option> được sử dụng để xác định các tùy chọn có thể có để chọn. Thẻ được đưa vào thẻ <select> . Tùy chọn đầu tiên từ […]

Thẻ danh sách trong HTML

HTML cung cấp cho các nhà phát triển web ba cách để chỉ định danh sách thông tin. Tất cả các danh sách phải chứa một hoặc nhiều phần tử con trong danh sách. Có 3 kiểu danah sách: <ul> – Một danh sách không có thứ tự. Điều này sẽ liệt kê các mục của bạn […]

Viết chữ đè lên ảnh trong HTML

CSS là một công cụ rất mạnh, hoạt động tốt nhất khi được giữ ở mức đơn giản nhất có thể. Thật không may, có rất nhiều ứng dụng WYSIWYG và các trình soạn thảo HTML khác tạo ra CSS đơn giản. Một yêu cầu phổ biến là có thể hiển thị văn bản HTML trên […]

Thẻ b trong HTML – In đậm trong html

1. Cách sử dụng thẻ <b> Phần tử <b> trong html được sử dụng để thu hút sự chú ý của người đọc đến nội dung của phần tử, những nội dung này thường là nội dung đặc biệt. Phần tử này trước đây được gọi là thẻ Chữ in đậm và hầu hết các […]

Thẻ img trong HTML

Trong bài viết này hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu thẻ img trong html nhé.      1. Thẻ <img> trong HTML – Thẻ <img> dùng để chèn hình ảnh vào trang web. – Ví dụ: Các hình ảnh bên dưới được chèn vào trang web chính là nhờ vào thẻ <img>. – Một thẻ <img> sẽ tương […]

Thẻ p trong HTML

Thẻ p trong html xác định một đoạn văn bản. Nó là một phần tử cấp khối và luôn bắt đầu trên một dòng mới. Trước và sau mỗi đoạn văn, trình duyệt tự động thêm lề. Bạn có thể sửa đổi lề bằng thuộc tính lề CSS . Nếu bạn chỉ cần chuyển văn bản […]

Thẻ i trong HTML

Trong bài viết này Hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu Thẻ i trong HTML nhé Thẻ i trong HTML dùng làm gì? Phần tử <i> được sử dụng để phân biệt các từ với văn bản xung quanh bằng cách tạo kiểu chữ nghiêng cho văn bản được đánh dấu mà không ngụ ý nhấn mạnh […]

Thẻ hr trong HTML

Hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu thẻThẻ hr trong HTML nhé 1. Giới thiệu về thẻ hr trong html Thẻ <hr> trong HTML là viết tắt của quy tắc ngang và được sử dụng để chèn quy tắc ngang hoặc ngắt theo chủ đề trong trang HTML để chia hoặc tách các phần tài liệu. Thẻ <hr> […]