Webaffiliatevn
Grow your affiliate business

Cách trở thành nhà phát triển website ( hướng dẫn cho người mới )

Nhu cầu về một số kỹ năng nhất định đang tăng lên. Những kỹ năng gần như có thể đảm bảo công việc và cơ hội của bạn trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới. Một trong những kỹ năng này là phát triển website . Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào để […]

Học cách tạo trang web bằng HTML và CSS

Bạn đang muốn tìm hiểu cách tạo một trang web bằng HTML và CSS? Bạn đang ở đúng nơi. Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn tất cả các bước để chuyển từ màn hình trống sang một trang web đang hoạt động được tối ưu hóa, đẹp mặt với HTML và CSS. […]

CSS là gì?

CSS là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web – Cascading Style Sheet language. Nó dùng để tạo phong cách và định kiểu cho những yếu tố được viết dưới dạng ngôn ngữ đánh dấu, như là HTML. Nó có thể điều khiển định dạng của nhiều trang web cùng lúc để tiết kiệm công sức […]

Thẻ select trong HTML

Thẻ HTML <select> được sử dụng để tạo danh sách tùy chọn thả xuống, xuất hiện khi người dùng nhấp vào phần tử biểu mẫu và nó cho phép chọn một trong các tùy chọn. Thẻ <option> được sử dụng để xác định các tùy chọn có thể có để chọn. Thẻ được đưa vào thẻ <select> . Tùy chọn đầu tiên từ […]

Thẻ danh sách trong HTML

HTML cung cấp cho các nhà phát triển web ba cách để chỉ định danh sách thông tin. Tất cả các danh sách phải chứa một hoặc nhiều phần tử con trong danh sách. Có 3 kiểu danah sách: <ul> – Một danh sách không có thứ tự. Điều này sẽ liệt kê các mục của bạn […]

Thẻ b trong HTML – In đậm trong html

1. Cách sử dụng thẻ <b> Phần tử <b> trong html được sử dụng để thu hút sự chú ý của người đọc đến nội dung của phần tử, những nội dung này thường là nội dung đặc biệt. Phần tử này trước đây được gọi là thẻ Chữ in đậm và hầu hết các […]

Thẻ img trong HTML

Trong bài viết này hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu thẻ img trong html nhé.      1. Thẻ <img> trong HTML – Thẻ <img> dùng để chèn hình ảnh vào trang web. – Ví dụ: Các hình ảnh bên dưới được chèn vào trang web chính là nhờ vào thẻ <img>. – Một thẻ <img> sẽ tương […]

Thẻ p trong HTML

Thẻ p trong html xác định một đoạn văn bản. Nó là một phần tử cấp khối và luôn bắt đầu trên một dòng mới. Trước và sau mỗi đoạn văn, trình duyệt tự động thêm lề. Bạn có thể sửa đổi lề bằng thuộc tính lề CSS . Nếu bạn chỉ cần chuyển văn bản […]

Bạn đang tìm tài liệu affiliate Vip ?

FREE

Tải xuống ebook này để học cách làm affiliate cơ bản đến nâng cao từ các chuyên gia trên thế giới !