Làm quen với giao diện quản trị

Là nơi để bạn có thể tạo  affiliate link

Thống kê một số chỉ số như Lượt truy cập, Số lần Click, Tỷ lệ chuyển đổi, Các đơn hàng đã duyệt, Hoa hồng…

Thống kê thu nhập của bản dưới dạng biểu đồ.

Thống kê các đơn hàng hiện có của bạn và trang thái đã thanh toán hay chưa.

Thống kê số lượt truy cập của khách hàng từ link affiliate của bạn.

Cài đặt email để nhận thông báo khi có hoa hồng phát sinh.