Chính Sách thông tin

Chính Sách Thông Tin

Khi liên hệ với webaffiliatevn.com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được webaffiliatevn.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. Ngoài ra sẽ không được dùng với bất kỳ mục đích nào khác!

Webaffiliatevn.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác. Đây là lời hứa và cũng là nguyên tắc hàng đầu mà chúng tôi luôn tôn trọng.

Nếu bạn đăng ký vào danh sách email thì định kỳ chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn email với các thông tin và cam kết không spam. Luôn luôn miễn phí!