Bảng giá phát triển Affiliate Business

Bảng giá phát triển Affiliate

ewe

Triệu 2 Cơ bản
 • Giao diện : như mẫu demo
 • Tên miền: Tặng .com |.net
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Quản lý đơn hàng
 • In đơn hàng
 • Tạo mã giảm giá
 • Chuẩn SEO
 • Chuẩn mobile
 • Bảo hành 1 năm
 • Bàn giao source code
 • Tư vấn phát triển web
 • Đào tạo affiliate
 • Hỗ trợ quá trình SEO
 • Hệ thống Affiliate marketing

ewe

Triệu 3.5 Tiêu chuẩn
 • Giao diện: Thiết kế trên mẫu
 • Tên miền: Tặng .com |.net
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp Chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 2 năm
 • Bàn giao source code:
 • Tư vấn phát triển web:
 • Đào tạo affiliate:
 • Hỗ trợ quá trình SEO
 • Hệ thống Affiliate marketing
Phổ biến

ewe

Triệu 6.5+ Nâng cao
 • Giao diện: Thiết kế theo yêu cầu
 • Tên miền: Tăng .com|.net|.vn
 • Dung lượng lưu trữ: 7GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 3 năm
 • Bàn giao source code:
 • Tư vấn phát triển web:
 • Đào tạo affiliate:
 • Hỗ trợ quá trình SEO:
 • Hệ thống Affiliate marketing

ewe

Triệu 20+ huyền thoại
 • Giao diện: Thiết kế theo yêu cầu
 • Tên miền: Tăng .com|.net|.vn
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 3 năm
 • Bàn giao source code:
 • Tư vấn phát triển web:
 • Đào tạo affiliate:
 • Hỗ trợ quá trình SEO:
 • Hệ thống Affiliate marketing:

Bạn đang tìm tài liệu affiliate Vip ?

FREE

Tải xuống ebook này để học cách làm affiliate cơ bản đến nâng cao từ các chuyên gia trên thế giới !