Bảng giá phát triển Affiliate Business

Bảng giá phát triển Affiliate

ewe

Triệu 1.5 Cơ bản
 • Mua website như mẫu demo
 • Thời gian bàn giao: 1 ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 1 năm
 • Tên miền: không có
 • Dung lượng lưu trữ: 0gb
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Quản lý đơn hàng
 • In đơn hàng
 • Tạo mã giảm giá
 • Chuẩn SEO
 • Chuẩn mobile
 • Bảo hành 1 năm
 • Bàn giao source code
 • Học chung các khóa học affiliate
 • Tư vấn phát triển web
 • Hệ thống affiliate automation
 • Hỗ trợ quá trình SEO
 • Tích hợp hệ thống CRM

ewe

Triệu 3.2 Tiêu chuẩn
 • Giao diện: Thiết kế theo mẫu bất kỳ
 • Thời gian bàn giao: 2-3 ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 2 năm
 • Tên miền: Tặng .com |.net
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp Chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 2 năm
 • Bàn giao source code:
 • Học chung các khóa học affiliate
 • Tư vấn phát triển web:
 • Hệ thống affiliate automation :
 • Hỗ trợ quá trình SEO:
 • Tích hợp hệ thống CRM
Phổ biến

ewe

Triệu 6+ Nâng cao
 • Giao diện: Thiết kế theo yêu cầu
 • Thời gian bàn giao: 5-7 ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật: không giới hạn
 • Tên miền: Tăng .com|.net|.vn
 • Dung lượng lưu trữ: 7GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 3 năm
 • Bàn giao source code:
 • Học chung các khóa học affiliate
 • Tư vấn phát triển web:
 • Hệ thống affiliate automation:
 • Hỗ trợ quá trình SEO:
 • Tích hợp hệ thống CRM

ewe

Triệu 20+ Cao cấp (Sắp có)
 • Giao diện: Thiết kế theo yêu cầu
 • Thời gian bàn giao: 5-7 ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật: Không giới hạn
 • Tên miền: Tăng .com|.net|.vn
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Tích hợp Facebook Page:
 • Tích hợp chat trực tuyến:
 • Quản lý đơn hàng:
 • In đơn hàng:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Chuẩn SEO:
 • Chuẩn mobile:
 • Bảo hành: 3 năm
 • Bàn giao source code:
 • Học chung các khóa affiliate
 • Tư vấn phát triển web:
 • Hệ thống affiliate automation:
 • Hỗ trợ quá trình SEO:
 • Tích hợp CRM:

You cannot copy content of this page

Contact Me on Zalo